< meta name=”viewport” content="width=device-width, initial-scale=1"> Diensten | rhprojectsupport in Den Haag rhprojectsupport bouwadvies
rh project support - den haag - kvk  28114962
Wij bieden een aantal diensten aan die kunnen helpen bij de koop van een object en bij het opzetten en uitwerken van een project, of het nu om een grote renovatie gaat of een relatief kleine aanpassing. Bouwkundig advies,  een presentatie of een begroting helpen om een plan vorm te geven. Begeleiding, toezicht en uitvoering zorgen er voor dat een project tot een goed resultaat komt.
Adviseren                                             Adviezen dragen er toe bij dat ideeёn geoptimaliseerd worden om tot een goed plan te komen. Presentatie                                                          Een presentatie in 3D vorm of een bouwtechnische schets helpen om visueel een beter inzicht te krijgen van het eindresultaat. Begroting                                                            Een begroting geeft inzicht in het totale kostenplaatje van een project. Dit kan naar gelang in detail gebeuren. Begeleiding                                            Begeleiden van een project zorgt er voor dat, uit hoofde van de opdrachtgever, er controle is op de naleving van de afspraken en een correcte uitvoering van het werk. Bouwkundig inspectierapport                           Een bouwkundig inspectierapport geeft weer in wat voor een staat een woning is, of er achterstallig onderhoud is etc. Dergelijke kennis kan een aspirant koper voorkomen om voor grote financiele verrassingen te komen. Uitvoering                                                            Met behulp van onze vakbekwame relaties kunnen wij van de kleinste klus in huis tot een grote renovatie voor u uitvoeren.
rh project support bouwkundig advies & bouwbegeleiding